Potpora

Elektronska adresa potpore:
Telefonski broj potpore: +386 (1) 2572 906
FAX broj potpore: +386 (0)1 2572 908 (u slučaju faksiranja poruke naručitelj je dužan provijeriti prijem i preuzimanje svojeg zahtijeva putem telefona)

Poruke koje su poslane na elektronsku adresu potpore, se evidentiraju direktno u elektronsko podržan sustav koji osigurava da će vašu poruku preuzeti kompetentna osoba, koja će biti u stanju precizno i brzo učinkovati.

Udaljena prijava na sustav korisnika

 PAAZClient.exe