O nas

URESNIČITE VAŠE ZAMISLI

Znanje in izkušnje akumuliramo od leta 1989, ko se je formirala skupina raziskovalcev, iz katere je nastalo današnje podjetje. V minulih letih smo se srečevali z izzivi na področjih javnega zdravstva in higiene, telekomunikacij in turizma, poseben poudarek smo posvečali prireditvenem menedžmentu. Naše produkte in storitve koristi danes pisana paleta uporabnikov - od gospodarstva, do državnih ustanov, delovanje pa smo razširili tudi na trge zahodne in jugovzhodne Evrope. V zadnjih letih intenzivno povezujemo in nadgrajujemo pridobljena znanja in izkušnje, s sooblikovanjem evropskega trga elektronskega tiketinga ter nekaterimi inovativnimi rešitvami, ki narekujejo trende prihodnosti, pa smo se pozicionirali v sam vrh evropske industrije elektronskega tiketinga.

Celovit in kompleksen know-how ter odličen vpogled v tehnologije današnjega in jutrišnjega dne, znamo preverljivo pretvoriti v say-how, o čemer priča dolg seznam uspešno zaključenih projektov ter domače in tuje reference. Spoznajte metode za povečanje prodaje in dobička ter odkrijte skrite vire zaslužkov in stvari, "ki delujejo".

Z vami smo pripravljeni podeliti naša zanja in izkušnje ter vam svetovati na področjih:
 • izbire, uvajanja, integracije in eksploatacije informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij,
 • celovite prenove poslovnih procesov,
 • oblikovanja, implementacije in zagotavljanja prireditvenih standardov,
 • prireditvenega menedžmenta,
 • destinacijskega menedžmenta
in podobno, naše svetovalne storitve pa so lahko omejene le na posamezni segment izbranega področja, kot na primer:
 • sisteme za avtomatsko kontrolo pristopa obiskovalcev,
 • organizacijo in delovanje mrež za promocijo dogodkov in distribucijo vstopnic,
 • izbiro, uvajanje, integracijo in eksploatacijo hišnih informacijskih rešitev za področje trženja prireditev in prodajo vstopnic,
 • izbiro, uvajanje, integracijo in eksploatacijo informacijskih rešitev za področje kongresne dejavnosti,
 • načrtovanje, organizacijo in zagotavljanje delovanja mestnih tiketing mrež,
 • načrtovanje logistike, organizacijo in zagotavljanje delovanje tiskovnih središč,
 • načrtovanje, organizacijo in zagotavljanje delovanje akreditacijskih središč
in podobno, v kolikor govorimo o področju prireditvenega menedžmenta.

Kombinacija vaših zamisli ter našega znanja in izkušnj je jamstvo za uspeh.