DRAGON Venue Attraction Edition

Integrirana, polivalentna i multikanalna informacijska platforma osigurava kvalitetnu podršku prodaje svih vrsta ulaznica, usluga (vođenje i drugo) i artikala (suveniri i drugo) upraviteljima turističkih i drugih znamenitosti. Uz podršku prodaje platforma nudi čitav niz alata za učinkovitu promociju i marketing.

Napredni koncept polivalentnosti i potpuna integracija različitih korisničkih alata unutar jedne programske jezgre, širi uporabnost rješenja DRAGON Venue™ Attraction Edition preko granica blagajne za prodaju ulaznica. Rješenje je najme jednako učinkovito u odjellu za prodaju grupama i rezervacije, u trgovinama za prodaju uspomena i drugih artikala, u računovodstvu, a meneđmentu nudi u svakom trenutku potpune i ažurne informacije o stanju rezervacija, realiziranoj prodaji i slićno.

Koncept multikanalnosti osigurava da se aktivnosti promocije, marketinga i prodaje vrše istovremeno na različitim kanalima, a da to ne utiče na transparentnost djelovanja sustava i pravilnost podataka u svakom trenutku. Potpuni nadzor ostaje dakle u svakom trenutku u rukama korisnika sustava.

REZERVACIJE

 • centralno upravljanje cjenika, popusta i drugih ključnih podataka za marketing i prodaju
 • upravljanje individualnih i ugovornih (alotmanskih, agencijskih) cjenika
 • centralno vođenje rezervacija za agencijske goste i druge organizirane grupe (B2B)
 • centralno vođenje stanja zauzetosti slobodnih kapaciteta (booking)
 • upravljanje prodaje ulaznica za pojedinačne i/ili kombinirane posjete
 • upravljanje prodaje ulaznica za priredbe (sustav nudi i mogućnost izrade rasporeda sjedala)
 • mogućnost paketiranja usluga i prodaje paketa kombiniranih usluga (posjeta + ugostiteljske usluge, kombinirana posjeta + ugostiteljske usluge, posjeta + parking, isl.)
 • obrade podataka i izvještaji

TRGOVINA

 • centralno upravljanje nabave vlastite robe i robe u komisiji
 • ulazne kalkulacije
 • vođenje zaliha vlastite robe i robe u komisiji
 • manipulacije robom
 • prodaja artikala u trgovinama i na kioscima
 • automatsko vođenje zaliha
 • inventure ili popisi robe
 • obrade podataka i izvještaji

KONTROLA ULAZA (OPCIJA)

 • automatska validacija ulaznica i kontrola ulaza posjetitelja u različite objekte / područja
 • različite hardverske mogućnosti (fiksna elektronska vrata, prijenosni terminali)
 • obrade podataka i izvještaji

BLAGAJNA ZA PRODAJU ULAZNICA

 • poslovanje blagajne za prodaju ulaznica u više valuta sa automatskim preračunavanjem na temelju tečajne liste
 • prodaja ulaznica po različitim režimima (odrasli, djeca, grupe, seniori, isl.), cjenovnim kategorijama (sezonske cijene, alotmanske cijene za organizirane agencijske grupe, isl.) i statusima (VIP, novinari, isl.)
 • prodaja osnovnih i/ili kombiniranih usluga sa ispisom računa odnosno ulaznice
 • prodaja sezonskih ulaznica i upravljanje baze vlasnika sezonskih ulaznica
 • gotovinska i negotovinska prodaja (narudžbenice, ugovori, drugo) sa automatskim fakturiranjem prodanih ulaznica (škole, udruge, organizirane grupe, drugo)
 • mogućnost evidentiranja dodatnih marketinških podataka posjete (po državama, po jezicima, drugo) te dodatna obrada prikupljenih marketinških podataka
 • brza validacija i procesiranje agencijskih i/ili individualnih vaučera
 • brzo printanje ulaznica (1 ulaznica u sekundi)
 • ispis originalnog računa
 • obrade podataka i izvještaji

'ON-LINE' PRODAJA

 • on-line rezervacije za turističke agencije i druge ovlaštene partnere
 • mogućnost direktne on-line prodaja za ovlaštene agencije i druge partnere
 • direktna on-line prodaja ulaznica, paketa i drugih usluga individualnim posjetiteljima
 • mogućnost prikupljanja marketing podataka o individualnim posjetiteljima
 • procesiranje kreditnibh kartica na procesoru odabrane banke
 • monitoring on-line prodaje u realnom vremenu

OBRADE PODATAKA, IZVJEŠĆA, ANALIZE

 • obrade podataka i izrada rutinskih materijalnih i financijskih izvještaja sukladno nacionalnim financijskim i računovodskim standardima
 • obrade podataka i izrada proizvoljnih statističkih izveštaja
 • prikupljanje marketinških podataka o posjetiteljima na svim prodajnim kanalima na kojima je to moguće
 • integracija sa naprednim alatom za podrobne obrade podataka što je osnova za uvođenje poslovne inteligencije (Business Intelligence)
 • integracija rezervacijsko prodajnog sustava na 'back office' rješenja pojedinog poslovnog sustava (rješenja za financije, računovodstvo, idr.)

POSLOVNA INTELIGENCIJA

 • proizvoljne obrade podataka
 • korisničko sučelje za postavljanje ulaznih podataka obrada
 • korisničko sučelje za filtriranje podataka
 • numerička i grafička prezentacija obrađenih podataka

DRUGO

 • prodaja ulaznica i procesiranje vaučera na automatima / kioscima